Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz
Fakültemizin vizyonu bu alanda yarışabilecek sürekli değişen denizcilik sektörüne ayak uydurabilecek işletmeci gençler yetiştirmektir. Fakülte sayfamızda belirtilen derslerimiz dört yıllık modern bir program içermekte, öğrencilere geniş bir yelpazede teorik ve uygulamalı bir eğitim sağlamaktadır. Bu süreçte tarafımızdan onaylı bir denizcilik işletmesinde bir aylık staj zorunluluğu getirilmiştir.

Misyonumuz
Deniz taşımacılığı uluslararası ticaret alanında hala önemini korumaktadır. Bu bağlamda, fakültemizin ana misyonu deniz işletme ve yönetimi becerilerini kazanmış donanımlı gençler yetiştirmektir. Bu donanım liman ve gemi işletmelerini kapsayan bilimsel verilerle ilgilidir. Ulusal ve uluslararası konteyner taşımacılığı sektörü de  işletme kapsamına girmektedir.