Dekan Mesajı

Denizcilik, insan ihtiyacı ile ortaya çıkmış ve antik çağlardan itibaren bu ihtiyaca göre kendini yenileyerek var olmuş köklü bir meslektir. İnsanın dünyayı algılamaya başladığı ilk yıllarda ortaya çıkan basit sallar, rüzgâr gücünün keşfiyle yerini yelkenli teknelere; sanayi devrimi ardından ise buhar gücüyle çalışan gemilere bırakmıştır. Günümüzde yüksek teknolojinin sağladığı imkanlarla Dünya ticaretinin %90’nı gerçekleştiren modern gemiler ise her geçen gün dijitalleşme ve yapay zekâ gibi gelişmelerle kendini yenilenerek, geleceğin otonom gemilerine doğru evrilmektedir.

Denizcilik mesleğinin tarihsel yolcuğu, insan ihtiyaçlarına göre evrilirken beraberinde birçok farklı meslek kolu ve uzmanlık alanını da ortaya çıkarmıştır. Girne Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi, denizcilik mesleğinin bu köklü branşlarında çalışacak yöneticiler yetiştirmek amacıyla son teknolojiyi kullanarak, uluslararası standartta eğitim vermektedir. Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz, denizcilik firmalarının yönetim, organizasyon, operasyon, lojistik, pazarlama gibi alanlarında çalışabilmekte, aynı zamanda liman işletmeciliği, brokerlik, acentelik, deniz sigortacılığı gibi birçok farklı spesifik dalda uzmanlaşarak geniş bir yelpazede iş bulma olanağına sahip olmaktadır.

Mezunlarımız, kaynak yönetimi becerilerine sahip, denizciliğin ekonomik faaliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde planlayabilen, mavi ekonomi bilinciyle 21. yüzyılda gelişen denizcilik sektörünün ihtiyaçlarını karşılayabilen yöneticiler olarak sektöre kazandırılmaktadır.

Denizcilik mesleğinin geçmişten geleceğe uzanan maviliklerinde yer alacak yeni öğrencilerimizi, sektörde fark yaratacak bir kariyer çizmek için fakültemize davet ediyoruz.

Yrd. Doç. Dr. Gizem KODAK
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi Dekan V.