Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Amaçlarımız ve Hedeflerimiz
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü deniz ulaştırması konusunda gerekli temel işletmecilik ve yönetim bilgileri kazandırmak amacındadır.

Mezunlarımızın İş Olanakları
Bölüm mezunları, denizcilik işletmelerinin merkez personeli, liman işletmecisi, acente, shipchandler, deniz sigortacısı ve marina yöneticisi olarak çalışabilmektedirler.

Bölümümüzün Sunduğu Olanaklar
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi’nde deniz ticaret filosunun yönetim, destek ve acenta hizmetlerini yerine getirecek personeli yetiştirmeye yönelik bir eğitim uygulanır. Öğrencilere Deniz Hukuku, Sefer Planlama, Liman ve Terminal Hizmetleri, Brokerlik ve Deniz Sigortacılığı konularında da bilgi ve beceri kazandırılır.